Какво представлява NEdit?

NEdit, известен още като Nirvana редактор, е графичен текстов редактор за X Window System. Той се използва предимно за редактиране на изходния код.

NEdit има интерфейс, подобен на много текстови редактори на Windows. Тя може да бъде разширена с помощта на макро език, който позволява на потребителите бързо да изпълняват сложни и повтарящи се команди. Тя може също така да улесни програмирането чрез обработка на файлове с тагове, генерирани от командата ctags.

Последното официално издание на NEdit беше през 2004 г., но развитието на общността продължи още няколко години, с актуализации на SourceForge и GitHub.

Софтуерни термини