Какво е Negate?

Термин, използван за описание на процеса на премахване или отказ на достъп до процес или команда. Negate е също команда за мрежови маршрутизатори и операционни системи за окончателно изтриване на линия от конфигурационния или командния ред.

Изтриване, Отказ, Условия на мрежата, Условия за софтуер