Какво е отрицание?

Преобразуването на двоична цифра или бит в противоположната. Например, един преобразуван в 0 се счита за отрицание . Пълното отрицание на 8-битово двоично число може да изглежда подобно на примера по-долу.

Двоичен номер: 01100101

Отрицание: 10011010

Отрицанието може също да се отнася до действието на компютъра или компютърното хардуерно устройство, което отказва достъп или процес от възникване; също виж отрицание.

Двоичен, Хардуерни термини, Отказ