Какво е отрицателно?

Отрицателното може да се отнася до някое от следните:

1. Алтернативно, наричан инвертиран образ или инвертиран цвят, отрицателно е всяко изображение, което има обърнати цветове. Например, с изображение, което съдържа бели и черни цветове, бялото става черно, а черното става бяло. На снимката по-долу е даден пример за оригинална снимка в MSPaint и след това същото изображение, обърнато към отрицателно изображение.

2. Отрицателен или отрицателен знак може да се използва и за описание на минус или тире.

Изображение, термини за видео