Какво е NetBEUI (NetBIOS Enhanced User Interface)?

Кратко за NetBIOS Enhanced User Interface, NetBEUI първоначално е разработен от IBM през 1985 г. като подобрена версия на протокола NetBIOS. NetBEUI се използва от мрежовите операционни системи като форма на комуникация с други компютри, използвайки същия протокол.

Компютърни съкращения, IPX / SPX, NetBIOS, мрежови термини, TCP / IP