Какво е NetBIOS (Network Basic Input / Output System)?

Съкратено за мрежова основна входно / изходна система, NetBIOS е разработена от IBM, Microsoft и Sytek. NetBIOS позволява на компютрите и приложенията да комуникират с мрежовия хардуер и да позволяват данните да се предават правилно по мрежа. Например, компютри с Microsoft Windows, които са именувани в работна група, а не в домейн, използват NetBIOS имена, които се конвертират в IP адреси.

NetBIOS обикновено комуникира на портове 137, 138 и 139. Ако защитната стена блокира някоя от тези портове, може да получите грешки, когато компютърът ви комуникира с друг компютър, който използва NetBIOS (напр. Microsoft Windows). За да предотвратите тези грешки или предупреждения, трябва да предоставите достъп до тези портове.

Компютърни съкращения, NetBEUI, мрежови термини, порт, WINS