Какво представлява Netio?

Нето може да се отнася до някое от следните:

1. Netio е програма, която измерва пропускателната способност на мрежата през TCP / IP. За операционни системи Windows и OS / 2 той също измерва пропускателната способност на мрежата чрез NetBIOS, използвайки измервания, изчислени с различни размери на пакети.

2. NetIO е приложение, достъпно за iPhone и Android смартфони, което позволява на потребителите да контролират много устройства, свързани към локална мрежа. Приложението чете и изпраща низове през гнездото на локалната мрежа, за да комуникира с микроконтролери и други компютри. Например, NetIO може да се използва с домашна автоматизация за управление на термостати, електрически контакти RFM12 и инфрачервени устройства.

Android, iPhone, Условия на мрежата, Пропускателна способност