Какво е нетикет?

Алтернативно, наричан кибертетика, нетикетът е термин, използван за описание на неписаните правила на учтивост в интернет. По-долу са дадени някои примери за някои често нарушени правила:

  1. Следвайте същите основни правила, каквито бихте направили в реалния си живот.
  2. Не въвеждайте всички главни букви, както се вижда, ако сте YELLING.
  3. Не използвайте смесени главни букви и малки букви, когато не са необходими.
  4. Използвайте правилната пунктуация.
  5. Не пламнете.
  6. Не СПАМ (наводняване) съобщение дъска или чат стая със същото съобщение.

Пълна бележка за насоките за нетикет е написана и може да бъде намерена на RFC 1855.

Условия за чат, термини в Интернет