Какво представлява NetMeeting?

Microsoft представи приложението NetMeeting, за да позволи VoIP комуникации и видеоконференции. NetMeeting използва протокола H.323 за видеоконференции и е съвместим с OpenH323 клиенти като Ekiga и ILS (Internet Locator Service). Той също така позволява споделяне на приложения и десктоп, споделяне на отдалечен работен плот и прехвърляне на файлове между клиентски компютри.

NetMeeting беше достъпно за употреба, като се започне с по-късни версии на Internet Explorer 3 и Windows 95 OSR2 и продължи през Windows XP. NetMeeting беше едно от най-популярните приложения за видеоконференции, докато в приложения като Yahoo! Messenger, MSN Messenger и Skype. Microsoft промени курса в този момент и се фокусира върху Windows Messenger и Microsoft Office Live Meeting за предлагането на възможности за видеоконференции.

Софтуерни термини, VoIP