Какво представлява мрежовият администратор?

Мрежовият администратор е физическо лице или група лица, отговорни за поддръжката и работата на мрежа или сървър.

Отговорности на мрежовия администратор

Мрежовият администратор може да бъде отговорен за повече от просто поддържане на мрежа и може да бъде назначен за една или повече от посочените по-долу задачи.

 • Разпределяне и добавяне на дисково пространство за съхранение.
 • Проектиране или препроектиране на мрежата.
 • Разширяване на мрежата.
 • Подпомагане на служителите с компютърни въпроси.
 • Инсталиране и надграждане на компютри и мрежово оборудване в мрежата.
 • Управление на филтри и правила (напр. ACL, защитни стени, QoS, спам филтри).
 • Наблюдение на мрежата.
 • Възстановяване на потребителски имена и пароли.
 • Настройка на мрежа, мрежово устройство или компютри в мрежата.
 • Тестване на мрежа за уязвимости в сигурността.

Примери за сертифициране на мрежовия администратор

 • MCSA
 • Network +
 • CCNP
 • CNA
 • RHCE

Администратор, Условия на мрежата, Уеб администратор