Какво е мрежова архитектура?

Като алтернатива се нарича мрежов модел, мрежовата архитектура е цялостната структура на това как се изгражда мрежата. Архитектурата на мрежата обикновено се извежда като диаграма за визуално представяне на цялата мрежа. Добре проектираната мрежова архитектура помага за предотвратяване на пречките пред мрежата и други проблеми.

Архитектура, структура на мрежата, мрежови термини