Какво представлява мрежовият контролен панел?

Мрежовият контролен панел може да се отнася до някое от следните:

1. По принцип мрежовият контролен панел се отнася до софтуерна програма, свързана с група от мрежови компютри или мрежови устройства с възможност за управление и управление на тези мрежови устройства.

2. Когато препращате към Microsoft Windows, мрежовият контролен панел се позовава на опцията Мрежа в контролния панел.

Условия на мрежата