Какво е мрежова база данни?

Мрежовата база данни е база данни в мрежа, съдържаща информация, достъпна от множество клиенти едновременно с мрежа.

Условия на мрежата