Какво е мрежова медия?

Мрежовите медии са аудио, видео, изображения или текст, използвани в компютърна мрежа, като интернет. Почти винаги се изисква компютър да изпраща и получава, както и общност от хора, които да създават и консумират съдържанието. Мрежовите медии се децентрализират и допринасят от много хора, които не само я предоставят на други, но са и получатели и потребители на медиите.

Аудио, медии, мрежови термини, видео