Какво е мрежово гнездо?

Мрежовият контакт е крайната точка на комуникацията между процесите в компютърна мрежа като интернет. Той е уникално идентифициран по IP адрес, номер на порт и комуникационен протокол. Например, TCP протокол може да се свърже към порт 1234 на компютър, разположен на IP адрес 192.168.1.2, който ще се нарича "TCP socket 1234" на този компютър. Възможно е един мрежов сокет да се свърже едновременно с множество отдалечени клиенти, като в този случай се казва, че конкретният "локален сокет" има множество "отдалечени сокети".

Условия на мрежата, Socket