Какво е невронна мрежа?

Невронната мрежа симулира интелигентност, базирана на това как човешкият мозък получава и обработва информация. Понякога се нарича архитектура на свързване, невроморфни системи или ANN (Изкуствена невронна мрежа).

Тъй като невронните мрежи разчитат на паралелна обработка, стандартните компютри не могат да изпълняват задачите, необходими за невронните мрежи и изискват специален хардуер или процесори.

Източници на изкуствен интелект