Какво е Nginx?

Nginx е уеб сървър с отворен код и обратен прокси сървър, използван с протоколи HTTP, IMAP, POP3 и SMTP. Първоначално публикуван през 2004 г. от Игор Сисоев, той се фокусира върху високата производителност, като същевременно поддържа ниска употреба на паметта. Голям брой добавки на трети страни се поддържат неофициално, но може да не работят с всички версии. Nginx е домакин на около 12% от активните сайтове в интернет през 2014 г., което е около 22 милиона, включително Hulu, Netflix, Pinterest, Zappos и Zynga.

HTTP, IMAP, термини в Интернет, отворен код, POP3, прокси сървър, SMTP