Какво е режим Nibble?

Представен от Hewlett Packard, режимът Nibble е интерфейс, който позволява на устройствата да използват и използват четирите линии на режим на съвместимост за данни, докато предават данни по четири бита едновременно. Режимът Nibble функционира с повечето интерфейси на IEEE-1284 Centronics и обикновено се използва за подобряване на състоянието на принтера.

Интерфейс на Centronics, принтер, термини на принтера