Какво е NIFOC (Голи пред компютъра)?

Стенографски за голи пред компютъра, NIFOC често се използва като шега или игрива забележка, позволяваща на другите да знаят, че сте голи пред компютъра.

Условия за чат