Какво представлява Националната информационна инфраструктура?

Съкратено от националната информационна инфраструктура, NII, по-известен като информационната магистрала, е името на националната комуникационна система на САЩ.

Компютърни съкращения, информационна магистрала, термини в интернет