Какво е Ним?

Nim може да се отнася до някое от следните:

1. Първоначално Nimrod, Nim е език за компютърно програмиране, въведен първоначално през 2008 г., който налага високо ниво на безопасност на типа данни. Nimrod се използва в проекти за разработка на софтуер, които изискват строги ограничения за това как се използва паметта на системата. Ето един пример за "Здравейте, свят!" програма, написана на Nim.

 ехо "Здравей, свят!" 

2. Кратко съкращение за No Internal Message, NIM понякога се използва в края на реда за тема на електронната поща, за да покаже, че няма нищо повече за съобщението от това, което е казано по темата. NIM помага на читателя да знае, че не е необходимо да отварят съобщението. Тъй като повечето програми и услуги за електронна поща вече имат преглед на тялото на съобщението, NIM се използва рядко днес.

Условия за електронна поща, Нимрод, Условия за програмиране