Какво е Nit?

Nit може да се отнася за някое от следните:

1. A Nit е мярка за светлина върху повърхността, по-конкретно, една нишка е равна на една кандела на квадратен метър. Използва се за измерване на яркостта на дисплейните устройства.

2. Съкращение от таблицата с информация за мрежата, NIT обикновено се използва за описване на таблица с информация за мрежата.

3. Съкращение за мрежов интерфейс Натиснете, NIT е драйвер на мрежово устройство, включен в SunOS, използван за улавяне на пакети, получени само от интерфейса.

4. Nit е термин, използван за описване на малко и несъществено несъвършенство на продукта.

Компютърни съкращения, Условия на мрежата, термини за видео