Какво е NMI (прекъсване без маскиране)?

Съкратено за немаскируемо прекъсване, NMI е прекъсването с най-висок приоритет, което може да прекъсне всички софтуерни и нежизнеспособни хардуерни устройства. NMI не се използва често и обикновено се използва само за проверка дали е настъпила сериозна грешка или да спре всички операции поради повреда. Например, когато натиснете Ctrl + Alt + Del, когато компютърът замръзне или спре да реагира, към процесора се изпраща NMI.

Съвет: За разлика от INTR или прекъсване, NMI не може да бъде прекъсван от друго прекъсване.

Компютърни съкращения, Хардуерни термини, Прекъсване