Какво е NMS (система за управление на мрежата)?

Съкратено за системата за управление на мрежата, NMS е компютър, който е настроен да наблюдава или управлява компютърна мрежа и устройствата, съдържащи се в нея.

Компютърни съкращения, мрежови термини, SNMP