Какво е възел?

Възел може да се отнася до някое от следните:

1. При предаване на данни възел е всяко активно, физическо, електронно устройство, свързано към мрежа. Тези устройства могат да изпращат, получават или препращат информация; понякога комбинация от трите. Примерите за възли включват мостове, комутатори, хъбове и модеми към други компютри, принтери и сървъри. Една от най-често срещаните форми на възел е хост компютър; често наричан интернет възел.

2. Терминът възел може също да се отнася до node.js, среда на изпълнение за приложения на сървър.

Хардуерни термини, Интернет, Модем, Условия на мрежата, Принтер