Какво е адрес на възел?

Адресът на възел или възел е име или номер, който идентифицира конкретен компютър или терминал в група от свързани компютри в мрежа.

Хост, мрежови термини