Какво е кодиране на възел?

Криптирането на възел е мярка за сигурност, използвана за защита на данните в група от свързани компютри чрез криптиране на данните, преди да бъде изпратено до друг възел. След като бъде получен от правилния възел, данните се дешифрират.

Шифроване, възел, термини за сигурност