Какво е NodeList?

В DOM (Document Object Model) в браузърите, NodeList е обект, който се състои от списък на всички възли в документ или на всички възли в рамките на определен набор от възли. NodeList може да бъде избран чрез език за програмиране като JavaScript. Например, NodeList може да бъде избран чрез метода getElementsByTagName () на обекта на документа в JavaScript. Примерът по-долу получава колекция от всички div възли в документа.

 var div_nodes = document.getElementsByTagName ("div"); 

Ако има два елемента div в документа, NodeList (стойността на променливата div_nodes тук) ще съдържа два възела. Ако има три елемента, списъкът с елементи ще съдържа три елемента и т.н.

Условия за програмиране