Какво е некомпозитен?

Некомпозитните модули на паметта са по-нова 16-Mbit технология и имат способността да архивират повече памет с по-малко чипове, които имат по-голям капацитет от по-ранните чипове.

Композитни, Паметни термини