Какво е нелинейно?

Всяко търсене или достъп до данни, които не се извършват в определена поръчка. Например, директен достъп или произволен достъп са нелинейни . При цифровото видео NLE (нелинеен редактор) е софтуер, използван за вмъкване, модифициране или изтриване на части от видеото във всяка точка, без да е необходимо да се започва от началото.

Линейни, софтуерни термини