Какво е нереално време?

Нереално време, или NRT, е термин, използван за описание на процес или събитие, което не се появява веднага. Например, комуникацията чрез публикации във форум може да се счита за нереално време, тъй като отговорите често не се появяват веднага и понякога могат да отнемат часове или дори дни.

Примери за комуникация в реално време

  • Бюлетин или форум за комуникация
  • Електронна поща
  • факсимиле
  • Улична поща

Реално време