Какво е приложение, което не е под Windows?

Приложението, което не е Windows, е софтуерно приложение на Microsoft DOS, което е проектирано за операционна система на Microsoft, но не работи в Microsoft Windows. Тези програми обикновено работят само в MS-DOS.

Този термин може да се използва за описание на софтуерно приложение, което не работи в Windows, но работи в други операционни системи, като Linux или macOS. Въпреки това е по-подходящо да се използва за описване на софтуерна програма, предназначена за операционна система на Microsoft, а не за Microsoft Windows.

Операционна система, термини на операционната система