Какво е Структура на несвързани данни?

Структурата на несвързани данни е метод за съхраняване на данни в сектори на памет, които не са съседни.

Съседна структура на данните, термини на паметта, термини за програмиране