Какво е нелинейно видео редактиране?

С компютърна графика, нелинейно редактиране на видеоклипове, нелинейно редактиране или NLE се сглобява видео от живи кадри, анимация, текст или неподвижни изображения, като се използва софтуер за редактиране на видеоклипове. Тя се нарича нелинейна, защото частите, които съставляват видеото, могат да бъдат пренаредени и вмъкнати в произволен ред. След като видеото е създадено или редактирано по този начин, компютърът поставя всички парчета заедно (наричан "рендиране") и може да възпроизведе видеото или да го изведе като видео файл.

Анимация, Условия на софтуера, Видео