Какво е Nontabular?

Когато се отнасят до данни или как нещо се извежда на компютъра, нетаблочното изходно средство се отнася до всички данни, които не са форматирани в таблица.

Открит текст, табличен