Какво е нормален изглед?

В Microsoft PowerPoint и OpenOffice Impress, нормалният изглед е типичният изглед, използван за създаване и преглед на слайдовете за презентации. Този изглед също е известен като Преглед на слайдове и предлага изглед в пълен размер на слайд, което улеснява създаването и редактирането на слайдове. Картината е пример за нормален изглед, избран в лентата на Microsoft PowerPoint.

В други приложения нормалният изглед може да е размерът на изгледа по подразбиране за екрана. Той често пъти осигурява най-лесната за потребителя настройка за преглеждане и редактиране на документация, изображения или видео в приложението. Обикновено нормалният изглед може да бъде достъпен в менюто на приложението, под опцията Изглед.

PowerPoint, термини за софтуер, термини на Word процесори