Какво е нормализация?

Нормализацията може да се отнася до някое от следните:

1. Термин, използван за описание на определен стандарт, който е станал обичайно място за следване.

2. Когато се отнася за база данни, нормализирането е термин, използван за описване на елемент в база данни, който може да има един или повече изяви.

Условия на базата данни, Стандарт