Какво е NOS (мрежова операционна система)?

Съкратено за мрежовата операционна система, NOS е софтуер, който позволява на няколко компютъра да комуникират, споделят файлове и хардуерни устройства един с друг. По-ранните версии на операционните системи Microsoft Windows и Apple не бяха предназначени за използване на отделен компютър, а не за използване на мрежата. Тъй като компютърните мрежи започват да се появяват и използват по-често, мрежовите операционни системи започват да се развиват.

Първата мрежова операционна система беше Novell NetWare, издадена през 1983 г. След Netware бяха пуснати други мрежови операционни системи, включително Banyan VINES и Microsoft Windows NT. Някои примери за други мрежови операционни системи са Windows 2000, Microsoft Windows XP, Sun Solaris и Linux.

Компютърни съкращения, термини от мрежата, операционна система, термини на операционната система