Какво е полето за бележки?

Панел за бележки позволява кратки пояснения относно конкретна страница в документ, слайд на PowerPoint, уеб страница или други файлове, съдържащи няколко страници, работни листа или други данни.

Картината по-долу е пример за презентация на Microsoft PowerPoint; прозорецът с бележки или страниците с бележки обикновено се намира в долната дясна част на всеки слайд. Страниците с бележки могат да бъдат персонализирани така, че да включват графики или графики, картини и други обекти, които допълват съдържанието. Въпреки това персонализациите, добавени в изгледа „Страници с бележки“, не се виждат в нормалния изглед.

Как да активирате страниците с бележки

В PowerPoint 2007 и по-късно можете да отворите изгледа „Страници с бележки“, като щракнете върху лентата „Изглед“ и изберете „Страници с бележки“ в раздела „Преглед на презентацията “. В PowerPoint 2003 и преди това можете да активирате изгледа "Страници с бележки", като щракнете върху менюто Изглед и изберете "Страници с бележки" от падащото меню.

PowerPoint, софтуерни термини