Какво е уведомление?

Уведомление е съобщение, което се показва от операционна система или програма, която не е свързана с това, което потребителят прави на компютъра. Например, докато сърфирате в интернет на лаптоп, той може да покаже известие, че батерията ви е изтощена и че вашият лаптоп трябва да бъде свързан към контакт.

В Microsoft Windows уведомленията се обработват и показват в областта за уведомяване на Windows.

Условия на операционната система, подсказка