Какво е NP-пълно?

Алтернативно, наричана NP-C или NPC, NP-пълна е класификация на проблемите в компютърните науки, които могат да бъдат проверени, но не решени от компютър в разумен период от време. "NP" означава "недетерминирано полиномно време" и се отнася до това колко време ще отнеме компютър, за да провери дали проблемът е решен.

Например, NP-пълните проблеми са важни в криптографията, където е от решаващо значение да се знае дали дадена парола може да се отгатне, като се има предвид достатъчно време, опитвайки случайна комбинация от букви и цифри.

Компютърни науки, НДК, програмни термини