Какво е NSFW (не е безопасно за работа)?

Стенографски за не безопасен за работа, NSFW е термин, използван за описание на съдържание, което не е безопасно да се гледа в работна среда. Например съдържание за възрастни, игри, филми или друго съдържание, което е в разрез с политиката на повечето фирми, се счита за безопасно за работа.

Вариации на NSFW

По-долу са дадени някои други варианти на NSFW, които да помогнат за класифициране на типа съдържание още повече.

  • LSFW - по-малко безопасен за работа.
  • PNFO - вероятно не за офиса.
  • PNSFW - вероятно не е безопасен за работа.
  • TSWF - технически безопасен за работа.

Условия за чат, PAW, SFW