Какво е NSPA (Адрес на точката на мрежовата услуга)?

Съкращение за адрес на точка за мрежова услуга, NSPA е адресът, преведен от NSAP.

ATM, компютърни съкращения, мрежови термини, NSAP, OSI