Какво е NSSN (Национална мрежа от системи за стандартизация)?

NSSN е съвместно партньорство между ANSI за разработване на национални, чуждестранни, регионални и международни стандарти и нормативни документи.

ANSI, компютърни съкращения