Какво е нулев цикъл?

Нулевият цикъл е минималният период от време, необходим за завършване и изпълнение на програма или процес, без въвеждане на нови данни или операции.

Цикъл, Хардуерни условия, Null, Програма