Какво е Null Pointer?

Когато се отнася за компютърна памет, нулевият указател е команда, използвана за насочване на софтуера или операционната система към празно място в паметта на компютъра. Обикновено, null указателят се използва за обозначаване на края на събитие за търсене или обработка на паметта. При компютърно програмиране нулев указател е указател, който не сочи към никакъв обект или функция.

Нищо не е погрешна стойност. Например, 1> 2 е нищо.

В програмния език C, NULL е налична команда, която може да се използва, където nil е налична команда, използвана в езика за програмиране на Pascal.

Условия на паметта, NULL, термини за програмиране