Какво е число?

Номерът може да се отнася до някое от следните:

1. Понякога съкратеното число е число, което е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 0. Всяко отрицателно число е всеки от по-ранните символи, започващи с тире, за Например, -12 е отрицателно число. Цифрите имат много връзки с компютрите. Примерите включват измерване на тактовата честота на CPU или на двоичните числа, които изпращат инструкциите на CPU. Числата могат да се въвеждат чрез цифрова клавиатура или чрез тези клавиши, разположени над буквите на клавиатурата.

2. Номерът на термина също се отнася до подреден списък или списък с номера . Вижте нашата дефиниция за номериране за информация за създаването на този тип списък.

3. Число е съкращение, което често се използва за „телефонен номер“.

Средно, кардинален номер, компютърни съкращения, брой, плаваща точка, Googolplex, цяло число, номер на заданието, писмо, измервания, отрицателно цяло число, номериране, списък с номера, заключване на цифри, цифри, първично число, реален номер, научна нотация, цели числа