Какво е числото?

Цифрата може да се отнася за някое от следните:

1. Числовият е всичко, свързано с или съдържащо числа. Системата за номериране се състои от десет различни цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Ако дадена стойност е буквено-цифрова, тя съдържа букви и цифри.

2. Числовият е оригиналното име на пакета NumPy Python.

Цифрови, целочислени, числови, електронни термини