Какво е OA (Office Automation)?

Съкратено за автоматизация на офиса, OA е компютърният хардуер и софтуер, който създава, съхранява, редактира и обработва офис информация за изпълнение на задачи. Целта му е да направи работата по-лесна и по-ефективна. Термин, популяризиран през 70-те и 80-те години с въвеждането на настолния компютър, автоматизацията на офисите се постига до голяма степен в локалната мрежа.

Бизнес термини, компютърни съкращения, безхартиен офис