Какво е остаряло?

Когато се отнася за компютри, този термин се използва за описване на компютър, хардуер или софтуер, който се счита за стар и нещо, което вече не е полезно, старо или вече не се произвежда. Например, компютърът 80286 (286) се счита за остаряла технология.

Abandonware, Бизнес условия, Отхвърлени, EOL, Модерни